Vĩnh Long: Nhiều sản phẩm “độc, lạ" phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 gần kề, nhiều người dân ở tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương chăm sóc, tạo ra những sản phẩm “độc, lạ” nhằm phục vụ thị trường Tết.