42 năm hoạt động, Vinamilk chiếm 50% thị phần sữa Việt

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên sản xuất sữa từ nguồn nguyên liệu trong nước, sau 42 hoạt động, Vinamilk chiếm hơn 1/2 thị phần sữa Việt Nam.