“Ông lớn” hàng không "chia lại bầu trời"  - người tiêu dùng có lợi?

Thị phần ngành hàng không vừa chứng kiến sự thay đổi khi “tân binh” Bamboo Airway chính thức được cấp phép bay. Khi bầu trời được “chia” lại từ đầu, liệu người tiêu dùng có được lợi?