Chủ thương hiệu kem Thủy Tạ bị cưỡng chế gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế

Nợ thuế quá 90 ngày nên CTCP Thủy Tạ vừa bị cục Thuế Hà Nội cưỡng chế thu gần 1,3 tỷ đồng tiền thuế từ tài khoản ngân hàng.