Moody’s: Triển vọng hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “tích cực” sang “ổn định”

09/11/2018

Các kết luận của Moody’s được thể hiện bao gồm trong báo cáo vừa công bố về các ngân hàng Việt Nam có tựa “Triển vọng Hệ thống Ngân hàng Việt Nam: Tăng trưởng kinh tế và chất lượng tài sản ngày càng cải thiện hỗ trợ cho triển vọng ổn định” của hai chuyên gia Tarzimanov và Tan.

Moody’s đưa ra đánh giá triển vọng ổn định dựa trên 6 yếu tố: Môi trường hoạt động (ổn định); rủi ro tài sản (ngày càng cải thiện), vốn (ổn định); nguồn tài trợ và thanh khoản (ổn định); khả năng sinh lời và tính hiệu quả (ngày càng cải thiện); hỗ trợ từ Chính phủ (ổn định).

Về phần môi trường hoạt động, Moody’s cho biết tăng trưởng kinh tế Việt Nam mạnh mẽ sẽ hỗ trợ cho môi trường hoạt động của các ngân hàng.

moody-09-11-913753-1445-1541733497.jpg

Ảnh Internet

Moody’s kỳ vọng, tăng trưởng GDP thực của Việt Nam sẽ vẫn là một trong những mức tăng trưởng mạnh nhất ở khối ASEAN. Theo Moody’s, tăng trưởng GDP thực của Việt Nam có thể ở mức 6.7% trong năm 2018 và 6.5% trong năm 2019, nhờ sự nâng cao của năng lực cạnh tranh kinh tế, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Tăng trưởng tín dụng nội địa sẽ giảm tốc xuống 16% trong năm 2018, thấp hơn mức 20% trong năm 2017, khi Chính phủ Việt Nam muốn kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%.

Về phần chất lượng tài sản, Moody’s nhận định, chất lượng tài sản của các ngân hàng Việt Nam sẽ được cải thiện trong vòng 12-18 tháng tới, vì tăng trưởng kinh tế mạnh sẽ cải thiện khả năng chi trả nợ của người đi vay và cho phép các ngân hàng đẩy nhanh quá trình giảm thiểu nợ có vấn đề.

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng nhanh chóng trong vài năm gần đây có thể dẫn tới sự suy giảm chất lượng tài sản khi các khoản nợ mới tới hạn, mặc dù tình trạng này không có khả năng xảy ra trong giai đoạn 12-18 tháng tới.

Vốn hóa của các ngân hàng cũng sẽ tương đối ổn định. Sự tiết chế tăng trưởng tài sản sẽ xoa dịu áp lực lên vốn hóa của các ngân hàng, trong khi khả năng tạo vốn nội bộ sẽ tiếp tục được cải thiện cùng với khả năng sinh lời tại phần lớn ngân hàng Việt được Moody’s đánh giá tín nhiệm.

Nguồn tài trợ sẽ duy trì ổn định khi tăng trưởng tín dụng chậm lại. Cụ thể, Moody’s chỉ ra rằng, tăng trưởng tiền gửi của các ngân hàng mạnh, qua đó làm giảm độ phụ thuộc vào các nguồn tài trợ nhạy cảm với thị trường, như vay liên ngân hàng. Khi tăng trưởng vay nợ suy giảm về mức tăng trưởng của tiền gửi, tỷ lệ nợ/tiền gửi của các ngân hàng vẫn được duy trì ổn định.

Về phần khả năng sinh lời, các ngân hàng sẽ có khả năng sinh lời cao hơn vì biên lãi suất sẽ tiếp tục cải thiện, khi các ngân hàng thúc đẩy hoạt động cho vay trong lĩnh vực bán lẻ và phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cùng lúc đó, chi phí tín dụng sẽ suy giảm khi ngày càng nhiều ngân hàng giảm thiểu lượng nợ có vấn đề.

Còn về hỗ trợ từ Chính phủ, Moody’s cho biết Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng Việt khi cần thiết, chủ yếu dưới dạng hỗ trợ thanh khoản và hoãn nợ từ Ngân hàng Nhà nước.

Moody’s đánh giá tín nhiệm cho 16 ngân hàng Việt Nam – vốn chiếm 61% tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng tại cuối năm 2017.

VT

Theo thoibaokinhdoanh.vn