Cửa khẩu nào được nhập khẩu phế liệu?

11/01/2019

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

[Caption]

Việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định (Ảnh: Internet) 

Thông tư này quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh phế liệu mà áp dụng đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bộ Công Thương yêu cầu việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.

Thông tư số 01/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 22/2/ 2019.

Thy Lê 

Theo thoibaokinhdoanh.vn