Hà Nội quy hoạch mới 7 bến xe khách liên tỉnh

06/12/2018

Việc quy hoạch nhằm đảm bảo ATGT, phát triển đô thị được bền vững và đồng bộ với hạ tầng GTVT. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, TP Hà Nội thạm thời giữ nguyên 4 bến xe khách liên tỉnh nằm sâu trong phạm vi đô thị trung tâm. Đồng thời, quy hoạch mới 7 bến xe khách liên tỉnh phục vụ đô thị trung tâm.

Việc quy hoạch nhằm đảm bảo ATGT, phát triển đô thị được bền vững và đồng bộ với hạ tầng GTVT.
 
Đây là một trong những nội dung chính của Tờ trình Đề nghị thông qua Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được UBND TP trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khoá XV ngày 5/12.
 
Trình bày tờ trình, ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội nêu rõ: Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trầm dừng nghỉ đáp ứng các tiêu chí: Bền vững - Đồng bộ - Hiện đại, nhằm cụ thể hóa định hướng quy hoạch hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trong các quy hoạch đã được cấp thấm quyền phê duyệt;
 
Xác định rõ quy mô, vị trí, tính chất, hình thức xây dựng từng đối tượng được quy hoạch; Xây dụng kế hoạch, lộ trình đầu tư phát triển mạng lưới bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố theo tùng giai đoạn phù họp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu đi lại, dùng đỗ xe, giảm ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo việc phát triển đô thị được bền vững và đồng bộ với hạ tầng giao thông vận tải.
 
ảnh minh họa
 
Theo đó, kết quả quy hoạch các bến xe liên tỉnh bao gồm mạng lưới bến xe khách và mạng lưới bến xe tải. 
 
Cụ thể, đối với mạng lưới bến xe khách liên tỉnh. Trước mắt đối với, các bến xe hiện có nằm sâu trong phạm vi đô thị trung tâm tạm thời được giữ lại, tiếp tục khai thác trong giai đoạn quá độ và chỉ nâng cấp, cải tạo trên cơ sở quy mô hiện có (gồm 04 bến: Gia Lâm, Mỹ Đinh, Giáp Bát, Nước Ngầm).
 
Trong giai đoạn trung hạn sẽ xây dựng bên xe khách Yên Sở, quận Hoàng Mai, diện tích khoảng 3,4 ha để hỗ trợ cho các bến xe hiện có. về lâu dài, sau khi đầu tư hoàn thành Ben xe khách chính phía Nam (khu vực Ngọc Hồi - đường Vành đai 4) thì các ben xe khách Yên Sở và Nước Ngầm sẽ được đồng thời chuyển đổi chức năng thành đầu mối trung chuyển vận tải hành khách công cộng kết họp bãi đỗ xe (các tuyến xe khách liên tỉnh đang khai thác tại 02 bến xe khách này sẽ đuợc điều chuyển về Bến xe khách đầu mối tập trung phía Nam).
 
Về dài hạn, Thành phố sẽ xây mới mới 07 bến xe khách liên tỉnh phục vụ đô thị trung tâm (gồm: Bến xe khách phía Bắc -10ha; Bến xe khách Đông Anh - 5,3ha; Bến xe khách phía Đông Bắc (bến xe cổ Bi) -10,4ha; Bến xe khách phía Nam -10 ha; Bến xe khách Yên Nghĩa-7,0ha; Bến xe khách phía Tây -05ha; Bến xe khách phía Tây Bắc (Phùng) -15ha).
 
Tại các đô thị vệ tinh, Thành phố sẽ quy hoạch các bến xe khách theo định hướng quy hoạch chung các đô thị vệ tinh đã được phê duyệt (gồm: Đô thị vệ tinh Phú Xuyên - 01 bến, 5ha; Đô thị vệ tinh Xuân Mai - 02 bến, 6ha; Đô thị vệ tinh Hòa Lạc - 03 bến, 15ha; Đô thị vệ tinh Sơn Tây - 04 bến, 10,65ha; Đô thị vệ tinh Sóc Sơn - 03 bến, 7,5ha).
 
Tại các thị trấn huyện lị, thị trấn sinh thái, Thành phố sẽ bố trí các bến xe khách quy mô từ l-5ha đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.
 
Ảnh minh họa
 
Về mạng lưới bến xe tải: Trong phạm vi đô thị trung tâm, quy hoạch 08 bến xe tải (gồm: Bến xe tải phía Bắc- 15ha; Bến xe tải phía Đông Bắc (Phủ Lỗ)-10ha; Bến xe tải Yên Viên - Yên Thuờng-20ha, có kết họp với Trung tâm tiếp vận Đông Bắc - 10ha, tạo thành 1 trung tâm vận tải hàng hóa quy mô 30ha; Bến xe tải phía Đông (Cổ Bi)-10ha; Bến xe tải Khuyến Lương-7ha; Bến xe tải phía Nam -10ha; Bến xe tải phía Tây Nam (Hà Đông)-10ha; Bến xe tải Phùng-10ha).
 
Tại các đô thị vệ tinh quy hoạch 04 bến xe tải (gồm: Bến xe tải đô thị vệ tinh Phú Xuyên- 10ha; Bến xe tải đô thị vệ tinh Hòa Lạc-10ha; Bến xe tải đô thị vệ tinh Sơn Tây 3ha; Bến xe tải đô thị vệ tinh Sóc Sơn-10ha).
 
 
Lan Chi
 
Theo tbdn.com.vn