Giáo viên miền Tây xứ Nghệ vượt rừng chống tái mù chữ cho học sinh

Lo sợ học sinh tái mù chữ do phải nghỉ học dài do dịch Covid-19, tất cả giáo viên của các trường vùng cao Nghệ An đã băng rừng, vượt suối đến từng nhà bổ trợ kiến thức cho học sinh.