Dồn dập các phiên đấu giá trên HNX sau đợt nghỉ Tết

09/02/2019

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 10 ngày cuối tháng 2/2019 sẽ có liên tiếp 8 phiên đấu giá cổ phần. Thời hạn đăng ký ngay khi sau đợt nghỉ Tết. Số lượng các phiên đấu giá giai đoạn này tăng vọt so với chỉ 1 phiên trong tháng 1.

Đó là các phiên đấu giá cổ phần tại các công ty:  Công ty cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương, Công ty cổ phần Lilama 69-3, Công ty cổ phần Lilama 10, Công ty cổ phần Cấp nước Thái Hòa, Công ty cổ phần Cấp nước Quỳnh Lưu.

5 công ty còn lại là Công  ty cổ phần Cấp nước Diễn Châu, Công ty cổ phần Cấp nước Cửa Lò, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh và Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

Trước đó trong tháng 1/2019, tại HNX chỉ diễn ra 1 phiên đấu giá thoái vốn của UBND Tỉnh Hải Dương tại CTCP Truyền hình cáp Hải Dương.

Phiên đấu giá có khối lượng chào bán đạt hơn 692 nghìn cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 575 cổ phần, bằng 83% số cổ phần chào bán. Tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 575 nghìn cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 83%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 7,1 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 1,4 tỷ đồng.

Trong năm 2018, HNX tổ chức 40 phiên đấu giá, trong đó có 10 phiên IPO, 29 phiên thoái vốn và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 2,01 tỷ cổ phần, tổng khối lượng đặt mua hợp lệ đạt  2,05 tỷ cổ phần, tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 1,09 tỷ cổ phần, đạt tỷ lệ thành công 54%, gấp 3 lần khối lượng cổ phần trúng giá năm 2017.

Tổng giá trị cổ phần trúng giá đạt 21,07 nghìn tỷ đồng, gấp 4 lần giá trị cổ phần trúng giá năm 2017. Tổng thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng, tổng chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 2,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, các phiên IPO có tổng khối lượng trúng giá đạt 573,4 triệu cổ phần, tương đương giá trị trúng giá đạt 8,47 nghìn tỷ đồng. Các phiên thoái vốn có tổng khối lượng trúng giá đạt 518,2 triệu cổ phần, tương đương giá trị trúng giá đạt 12,6 nghìn tỷ đồng.

Nguồn baodautu

Theo tbdn.com.vn