Mâm cỗ Trung thu thuần Việt do Nhà nghiên cứu Trịnh Bách sắp đặt

Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách chia sẻ cách bày mâm cỗ Trung thu xưa và hai món đồ chơi Trung thu không thể thiếu của trẻ em ngày trước.