Chuyến phiêu lưu kỳ thú xuôi dòng Amazon

Chuyến thám hiểm 5 ngày đêm xuyên rừng già và dòng Amazon huyền thoại để khám phá những vẻ đẹp còn giấu kín.