Mỗi sáng CEO Twitter đều lên danh sách việc “không làm”, bạn cũng nên làm vậy

Một ngày làm việc hiệu quả không chỉ nhờ những gì bạn sẽ làm mà cả những gì bạn không làm. Đó là lý do vì sao Jack Dorsey, CEO Square và Twitter, lên danh sách những việc ông sẽ làm và không nên làm mỗi buổi sáng.