Shark Hưng từng 'cắm nhà' để đầu tư nhưng thất bại và đây là bài học quý giá cho startup

Người thành công là người thất bại 7 lần và đứng dậy ở lần thứ 8. Hay nói cách khác số lần đứng dậy khởi nghiệp lớn hơn số lần thất bại.