Đại hội Hiệp hội Nữ Doanh nhân TP. Hà Nội lần III: Sải cánh vươn xa

Vừa qua, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội (HNEW) đã tổ chức Đại hội Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội Lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Gala kỷ niệm 10 năm thành lập.