Chị Phạm Ngọc Phượng: “Tôi kế thừa và bảo vệ hương hiệu theo phương cách của ông cha”

Cà phê Mai là một trong những thương hiệu đầu tiên ghi tên mình tại Cục Sở hữu trí tuệ ngay từ những năm 70, khi người dân và các doanh nghiệp còn chưa hiểu bản quyền thương hiệu là gì.