Đề xuất mức cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm lên 2 tỷ đồng

14/03/2019

vay-von-7880-1552451050.jpg

Đề xuất nâng mức vay vốn hỗ trợ tạo việc làm lên 2 tỷ đồng (Ảnh minh họa: Internet)

Đây là đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm đang được Bộ LĐTB&XH lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 28/4/2019.

Trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm có những hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như, theo quy định thì đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mức vay một dự án tối đa là 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm; đối với người lao động mức vay tối đa là 50 triệu đồng. Thời hạn vay vốn không quá 60 tháng.

Quy định này khiến cho nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động ngoài nguồn vốn vay tối đa 1 tỷ đồng hoặc 50 triệu đồng đã phải tiếp cận với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng khác mới đủ vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Chưa kể, biến động tăng lên hàng năm của giá cả thị trường, chi phí để đầu tư máy móc, trang thiết bị, mua cây, con giống, nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động đến hạn trả nợ nhưng chưa có nguồn thu do chu kỳ sản xuất kinh doanh dài, sản phẩm chưa đến kỳ thu hoạch.

Để khắc phục những bất cập này, Bộ LĐTB&XH đề nghị nâng mức cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động với thời hạn vay vốn đề xuất tăng lên tối đa từ 60 tháng lên 120 tháng.

Dự thảo cũng đề xuất sửa đổi lãi suất vay vốn theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.

Trong đó, điều kiện bảo đảm tiền vay đề xuất phải có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.

Hà Xuyên

Theo thoibaokinhdoanh.vn