Kinh tế năm 2019 cần đạt được những chỉ tiêu gì?

Chính phủ đề ra nhiệm vụ năm 2019 GDP tăng khoảng 6,8%, kiểm soát tốc độ tăng CPI dưới 4%; tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán, kiểm soát bội chi NSNN năm 2019 ở mức không quá 3,6% GDP. Phấn đấu có 140 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, thu hút được 18 triệu lượt khách quốc tế...