Đại gia Lê Phước Vũ bán 7.000 m2 đất để bù lỗ

Doanh thu tăng 23% nhưng lợi nhuận giảm 36%, Tôn Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ lần đầu báo lỗ sau 8 năm. Kết quả, đại gia ngành tôn phải bán hơn 7.000 m2 đất thu về 140 tỷ đồng để bù lỗ.