Đại gia Dương Ngọc Minh nói gì về hàng chục tỷ đồng xuất hiện sau kiểm toán?

Sau kiểm toán, hàng loạt khoản mục kế toán của Thủy sản Hùng Vương trong năm 2018 xuất hiện chênh lệch hàng chục tỷ đồng, mới đây “vua cá tra” – đại gia Dương Ngọc Minh vừa phải lên tiếng giải trình.