Hòa Phát đặt mục tiêu lợi nhuận giảm 22%, lần đầu tiên "đi lùi" sau 7 năm

Kế hoạch doanh thu của Hòa Phát vẫn tăng trưởng 24% lên 70.000 tỷ đồng nhưng kế hoạch lợi nhuận lại giảm 22% xuống 6.700 tỷ đồng.