Ninh Thuận "bó tay" với nhà nuôi chim yến ngoài vùng quy hoạch

Trong khi đề án Xác định vùng nuôi chim yến tại tỉnh Ninh Thuận chưa thực hiện được vì UBND tỉnh đang gặp khó khăn về kinh phí, nhiều người dân vẫn phải chịu cảnh "tra tấn" của những nhà nuôi chim ngoài vùng quy hoạch.