Cùng nhìn lại 4 lần tổng điều tra dân số trên cả nước

15/04/2019

Mục đích tiến hành tổng điều tra nhằm thu thập thông tin đầy đủ về tình hình dân số, nhân khẩu học và nhà ở trên phạm vi toàn quốc.

Sau cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đầu tiên năm 1979, Việt Nam đã tiến hành thêm các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vào các năm 1989, 1999, 2009 và đang tiến hành cuộc tổng điều tra năm 2019. 

 

Nguồn TTXVN

 

Theo tbdn.com.vn