Máy bay có kích thước lớn nhất thế giới gần hoàn thiện

Chiếc máy bay lớn nhất thế giới chỉ còn cách một bước ngắn nữa là có thể thực hiện chuyến bay đầu tiên.