Nhận định đáng suy ngẫm của TT Putin về khủng hoảng Huawei

Tổng thống Putin đã ví các hành động của Mỹ nhằm vào tập đoàn Huawei của Trung Quốc là cuộc chiến công nghệ đầu tiên trong kỉ nguyên kĩ thuật số.