Cách đặt bài hát trên Apple Music thành chuông báo thức cho iPhone

Bạn hoàn toàn có thể thay thế tiếng chuông báo thức mặc định của iPhone bằng bất cứ bài hát nào bạn muốn thông qua ứng dụng Apple Music.