Đánh lừa mở khóa khuôn mặt của Galaxy S10 dễ như không

Ngay khi vừa phát hành, sản phẩm mới của Samsung ngay lập tức nhận được một làn sóng chê bai từ người sử dụng do tính bảo mật mở khóa khuôn mặt không mang lại hiệu quả mong muốn.