Google Maps thêm tính năng hiển thị tốc độ khi lái xe, cảnh báo động đất, bão lũ

Tính năng cảnh báo trên Google Maps đã được cải thiện bằng cách thêm thông tin hình ảnh về thiên tai, cùng với hệ thống cảnh báo điều hướng mới giúp người dùng lái xe khỏi vùng nguy hiểm.