Mỹ lo ngại Trung Quốc, Huawei ảnh hưởng lớn lên quy tắc 5G toàn cầu?

Các tổ chức thiết lập tiêu chuẩn cho công nghệ, và giới chức an ninh Mỹ đang lo rằng Chính phủ Trung Quốc và Huawei ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong những tổ chức này.