Xuất hiện hình ảnh chi tiết đầu tiên của iPhone XI 2019

Tuy nhiên những hình ảnh này không phải là chính thức từ Apple mà chỉ là hình ảnh concept được dựng lại từ những hình ảnh của iPhone mới được rò rỉ trước đó.