Nhận định thị trường 3/10: VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ 983-988

Một số công ty chứng khoán nhận định, nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc giải ngân một phần nếu VN-Index có nhịp test lại vùng hỗ trợ 983-988 điểm.