Bảo bối của người Nhật giúp người viêm đại tràng “vô tư” ăn uống

“Ăn không phải để no, mà ăn là để lo cho sức khỏe”. Thế nhưng đối với những bệnh nhân mắc viêm đại tràng, căn bệnh này lại tước đi của họ nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống, ăn họ cũng chẳng dám ăn no, mà vừa ăn lại vừa lo sức khỏe sẽ giảm sút.