Prudential Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam

Hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Ninh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) được vinh danh trong “Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc năm 2018” và dẫn đầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Prudential đạt vị trí này kể từ năm 2016.