Hưng Lộc Phát Xây dựng 110 căn biệt thự khi chưa đủ điều kiện: Mối liên hệ nào giữa HoREA và chủ đầu tư?

Xây dựng 110 căn biệt thự khi chưa đủ điều kiện nhưng Công ty Hưng Lộc Phát và Hiệp hội bất động sản TP. HCM vẫn cho rằng không sai? Trong khi đó, cơ quan chức năng là UBND TP. HCM thông tin chính thức Hưng Lộc Phát xây dựng 110 biệt thự này đã sai luật.