Smarthome sẽ sớm thành ngành công nghiệp tỷ đô tại Việt Nam

Nhà thông minh (smarthome) đang cho thấy nhiều tiềm năng phát triển trên toàn thế giới, trong đó thị trường Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.