Hỗn loạn thị trường bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng

Ngoài chuyện giả cả công văn chính quyền, bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng còn nhiều tiêu cực như bán đất khi chưa được định giá tiền sử dụng đất, chủ đầu tư và sàn giao dịch "bẻ kèo", trở mặt với nhau. Và người chịu thiệt nhất lại chính là các khách hàng.