2019 - Năm "bùng nổ" của các công ty kiến trúc

Khi phân khúc nhà ở thương mại phát triển mạnh mẽ, thói quen mua nhà của người dân có nhiều thay đổi thì cũng chính là “cơ hội vàng” cho các công ty nội thất cũng như các kiến trúc sư.