Tồn kho bất động sản: Bộ Xây dựng báo giảm, HoREA khẳng định tăng

Bộ Xây dựng đưa số liệu cho thấy giá trị hàng tồn kho BĐS tính đến 20/12/2018 đạt 22.825 tỷ đồng, giảm 82% so với lúc đỉnh điểm quý 1/2013. Tuy nhiên, HoREA lại phản bác, con số thực tế cao gấp gần 9 lần...