Bộ xây dựng tiếp tục đề nghị Hà Nội báo cáo nhà tái định cư

Bộ Xây dựng vừa tiếp tục có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị báo cáo về những tồn tại ở các dự án tái định cư trên địa bàn thành phố.