Bà Đặng Huỳnh Ức My đã mua 12 triệu cổ phiếu Thành Thành Công - Biên Hòa

10/01/2019

Trong khoảng thời gian từ 24/12-28/12/2018, bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT Thành Thành Công - Biên Hòa đã mua 12 triệu cổ phiếu SBT, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 13%.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã: SBT) cho biết, bà Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT đã mua 12 triệu cổ phiếu SBT, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 13%.

 Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT của Thành Thành Công - Biên Hòa.   - Ảnh 1

 Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên HĐQT của Thành Thành Công - Biên Hòa.

Thời gian thực hiện giao dịch 24/12-28/12/2018. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

Kết thúc phiên 28/12, giá cổ phiếu SBT dừng ở mức 22.300 đồng/cp, ước tính bà My chi khoảng 268 tỉ đồng để mua 12 triệu cp SBT.

Trước đó, trong tháng 11, bà Đặng Huỳnh Ức My đã hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu SBT, tăng tỉ lệ sở hữu lên 10,6% vốn điều lệ Thành Thành Công – Biên Hòa.

Vào đầu tháng 12, Thành Thành Công – Biên Hòa dự kiến phát hành riêng lẻ 44,5 triệu cổ phần ưu đãi có quyền chuyển đổi, tương đương gần 8% tổng số lượng cổ phần sau khi phát hành thành công.

Giá bán dự kiến thấp nhất cho nhà đầu tư chiến lược là 30.000 đồng/cổ phần và cao nhất là 45.000 đồng/cổ phần. Như vậy, Thành Thành Công - Biên Hòa có thể huy động tối thiểu 60 triệu USD sau đợt phát hành này.

Thời gian ưu đãi cổ tức của cổ phần ưu đãi sẽ được kéo dài 6,5 năm, với mức cổ tức cố định là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, và các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa công ty và nhà đầu tư.

Toàn bộ số lượng cổ phần này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của nhà đầu tư vào bất kỳ thời điểm sau ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do công ty và nhà đầu tư thỏa thuận tại thời điểm chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp.

Theo doanhnhan.vn